Mantras

Drukāt

Ko nozīmē Mantra?

Jēdziens mantra tulkojumā no sanskrita (visa sanskrita valoda sastāv no mantrām) - Man (prāts) un Tra (atbrīvot, paplašināt). Tātad mantra ir apziņas, prāta paplašināšana un atbrīvošana.

Mantra tā ir skaņa, kurā iekodēta speciāla informācija, vēstījums. Tomēr mantras nav vienkāršs burtu salikums, šiem burtiem un vārdiem ir noteikta secība un kārtība, lai tie spētu iedarboties uz cilvēka apziņu. Mantra ir kā lūgšana, tā ir vēršanās pie Dieva. Jau kopš seniem laikiem Indijā mantras tiek skandētas slavinot Dieva vārdu.

Mantras var skaitīt gan individuāli, vienlaicīgi izmantojot skaitāmkrellītes (tā ir virtene, kas sastāv no 108 zīlītēm, kas savā starpā atdalītas ar mezgliņiem un kuras vidū atrodas 109 zīlīte, kas ir lielāka par pārējām un simbolizē Krišnu) vai grupā mūzikas pavadībā un sitot plaukstas. Individuālo mantru skaitīšanu sauc par džapu, bet grupveida par kīrtanu. Abi veidi aprakstīti svētajos rakstos un labvēlīgi atsaucas uz mūsu apziņu, veselību.

Individuālā veidā mantras var skaitīt jebkur, tam nav nepieciešami speciāli apstākļi, vieta. Tomēr sākuma procesā, kamēr apgūstat šo metodi, tomēr būtu nepieciešams miers apkārt, lai panāktu atbrīvošanos. Vēlāk tieši pašas mantras skandēšana rada jūsos mieru un līdzsvaru.

Mantras ir dažādas un katrai ir sava jēga, savs efekts tāpēc jāzina, kad kādu mantru izmantot. Ikvienam vārdam taču ir savs spēks, ietekme un katrai skaņai, sava vibrācija. Ar vārdiem mēs ietekmējam apkārtējos un paši sevi. Skandējot mantras, mēs raidām Visumā enerģijas un tās atgriežas atpakaļ pie mums, tāpēc ir tik svarīgi, lai mēs skandētu mantras pozitīvos nolūkos.

Skaņu meditāciju izmanto visu tautu reliģijās. Arī Bībelē teikts, ka visa iesākumā bija Vārds. Indiešu filozofijā šis vārds ir Om – kosmiskā mantra. Mantra Om sastāv no 3 skaņām: A U M

Vēdās viena no mantrām tiek saukta par augstāko - mahāmantru.

Mahāmantra: Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē
Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma, Harē Harē

Tulkojumā tas nozīmētu: ”Ak, Visaugstais Kungs, visupievilcīgais, līksmes un spēka devēj, lūdzu, atļauj man kalpot Tev.”

Vārds Krišna nozīmē – visupievilcīgais, vārds – Rāma – līksmes devējs un vārds Harē, tā savukārt, ir vēršanās pie Visaugstā kunga, ar atļauju kalpot viņam.

Mantru skandēšana palīdz cilvēkam atbrīvoties no ikdienas stresa, nonākt saskarē ar augstākām enerģijām, sakārtot savu veselību un gūt vēlmju piepildījumu.