Individuālais horoskops

E-pasts Drukāt

Piedāvājam sastādīt individuālo horoskopu

Kas ir astroloģija? Astroloģija, latīniski astrologia; astron – zvaigzne, logos mācība. Astroloģija tā ir mācība par debess ķermeņu ietekmi uz Zemi, Dabu, cilvēkiem un notikumiem. Mācība par Makrosoma ietekmi uz Mikrosomu.

Kas ir horoskops? Horoskops ir vienkāršots debesu attēls, kosmogramma, kurā attēlots planētu stāvoklis 12 Zodiaka zīmēs cilvēka vai idejas dzimšanas brīdī.

Individuālie jeb personīgie horoskopi (astrologu valodā natālā karte, radix horoskops) tiek sastādīti katram indivīdam pēc viņa precīziem dzimšanas datiem. Lai sastādītu šādu horoskopu jāzina cilvēka dzimšanas gads, mēnesis, datums, laiks, dzimšanas vieta, lai varētu konstatēt precīzu planētu stāvokli viņa dzimšanas brīdī.

Personīgais horoskops krasi atšķiras no avīzēs lasāmajām astroloģiskajām prognozēm, kas tiek sastādītas veselām zīmju grupām - visiem Auniem, visiem Vēršiem utt. līdz Zivs zīmei.

Individuālais horoskops ietver sekojošu tēmu apskatu:img_8291

  • Personības raksturojums
  • Talantu, spēju, dzīves ceļa, prioritāšu noteikšana
  • Profesionālās sfēras izvēle, darba jautājumu risināšana
  • Privātā joma – mīlestība, laulība, bērni, mājas dzīve
  • Veselības tēma
  • Talismana noteikšana
  • Atbildes uz klienta jautājumiem

Plašāka informācija

Bieži vien gadās, ka lielāku ietekmi uz cilvēka raksturu atstāj kāda cita horoskopu zīme nevis tā zīme, kurā cilvēka dzimšanas brīdī atradusies Saule. Par to cilvēks var uzzināt tikai sastādot personīgo horoskopu. Tas tāpēc, ka sastādot cilvēka personīgo horoskopu, tiek ņemtas vērā visu planētu atrašanās vietas kādā no horoskopu zīmēm konkrētā cilvēka dzimšanas brīdī un vietā. Parasti spēcīgu ietekmi atstāj Saules, Mēness un Ascendenta (zodiaka grāds, kas atrodas pie horizonta austrumu pusē, brīdī, kuram tiek sastādīts horoskops. Tiek saukts arī par horoskopa saimnieku vai 1. mājvietas saimnieku) atrašanās vietas jūsu kartē.

Horoskops tas ir vienkāršots debesu attēls - kosmogramma, kurā fiksētas visu planētu atrašanās vietas cilvēka dzimšanas brīdī, tāpēc svarīgs dzimšanas laiks un vieta, kurā cilvēks dzimis, jo datorā tiek ievadīti konkrētās vietas platuma un garuma grādi.
Faktiski personīgā horoskopa sastādīšana ir nevis ielūkošanās nākotnē, bet gan pagātnē, tas ir cilvēka dzimšanas brīdī, kas, protams, nosaka viņa tālāko virzību, talantus, likteni. Astrologs var arī neskart jautājumus, kas attiecas uz cilvēka nākotni, ja viņš to nevēlas, bet raksturojot klienta personību, atklājot viņa talantus un dzīves sūtību, palīdzēt viņam pašam sakārtot dzīvi, pieņemt lēmumus un noteikt savu nākotni.
Protams, astrologs var atbildēt arī uz klienta jautājumiem saistībā ar konkrēta datuma izpēti, lēmuma pieņemšanu vai nākamā gada perspektīvām.
Vizīte pie astrologa notiek ciešā saziņā ar klientu, dialoga veidā. Un kaut arī ir iespējams sastādīt horoskopu rakstiskā veidā, tomēr auglīgāk ir tikties aci pret aci ar astrologu, jo tad jums ir iespēja uzdot jautājumus, kas rodas sarunas gaitā, kā arī nepieciešamības gadījumā aplūkot citu, ar jums saistītu cilvēku horoskopus, bez tam svarīgi arī zināt reālo situāciju kādā cilvēks šobrīd atrodas. 
Horoskopa sastādīšana nav zīlēšana. Visam kas notiek astroloģijā ir savs pamatojums, astrologs jebkurā brīdī var kaut vai tīri tehniski izskaidrot, kāpēc cilvēkam piemīt attiecīgas rakstura īpašības un kas tieši nosaka viņa likteni. Horoskopu sastāda ar datora palīdzību, izmantojot astroloģisko programmu planētu aprēķiniem.

Piemērs:

 


Klāt pieliktajā kartē redzams kosmogrāfisks aplis, kurā fiksētas visu planētu atrašanās vietas kāda cilvēka dzimšanas brīdī, un šis aplis tad arī ir viņa personīgais horoskops. Analizējot katras planētas ietekmi, atrašanos kādā no zodiaka zīmēm, kā arī mājvietu izvietojumu pa zīmēm, mēs nonākam līdz personu raksturojošam horoskopam. Horoskops tiek sastādīts pēc Griničas laika, un no vietējā Latvijas laika atšķiras par 2 - 4, stundām, tāpēc klienta uzrādītais dzimšanas laiks atšķirsies no kartē esošā. 
Apskatīt reālo situāciju, tas ir sastādīt horoskopu - prognozi dotajam mirklim, bez paša cilvēka klātbūtnes ir samērā grūti, jo horoskops tikai prognozē iespējamību, bet cilvēks var izdarīt pavisam citu izvēli dzīvē, līdz ar to mainot savu sūtību, savu tālāko nākotni, šeit pieskaitāmas arī nejaušības, negadījumi, kuri var gan notikt, bet no kuriem var arī izvairīties. Tātad mums jāzina konkrēti šā mirkļa notikumi (ne tikai dzimšanas brīža dati), lai tos prognozētu tālāk. 
Astrologs sastādot horoskopu bez cilvēka klātbūtnes, prognozē vēlamo - to, kā būtu vajadzējis būt, ja cilvēks būtu gājis pareizos ceļus dzīvē. Tomēr bieži vien tas var tomēr nesakrist ar esošo, reālo situāciju, ko nosaka arī ārējie faktori, nejaušības, citu cilvēku iejaukšanās mūsu dzīvē. Tāpēc nevajadzētu izbrīnīties par to, kas it kā neatbilst mūsu raksturojumam, jo cilvēks sevi iepazīst ar gadiem, nav izslēgts arī, ka dažas īpašības vai vēlmes pat vēl nav izpaudušās vai mēs tās esam nobēdzinājuši dziļi sevī. 
Bez cilvēka klātbūtnes, zinot viņa dzimšanas datus labi var noteikt viņa personību raksturojošās zīmes, to ietekmi. Faktiski jau horoskops tiek sastādīts, lai cilvēks labāk spētu izprast sevi, iepazītu sevi, savus talantus, dotības un tādējādi sakārtotu savu dzīvi. 
Protams, ka ir iespējams prognozēt arī konkrētus notikumus, tomēr tas nav horoskopa pamatuzdevums. Reizēm cilvēks var pat apstāties savā attīstībā zinot, ka būs ļoti labi vai slikti - sēdēt un gaidīt līdz kaut kas no solītā piepildās. Bet vai tā ir pareizi? Pie astrologa ieteicams aplūkot kādus konkrētus piedāvājumus, kad jāizdara izvēle, vai datumus kādas lietas uzsākšanai vai saderības partneri, bet nebūt nav vēlams zināt uz priekšu visus dzīves notikumus, jo galu galā mēs arī paši lielā mērā varam ietekmēt savu dzīvi, ja apzināmies galveno - savu dzīves uzdevumu! 
Svarīgi jau laicīgi apzināties savus trūkumus, nelāgās rakstura īpašības, veselības problēmas vai tieši pretēji - talantus, dzīves sūtību, lai izkoptu kādu jomu, pievērstu uzmanību savam raksturam, uzvedībai, attiecībām ar apkārtējiem vai pareizam dzīvesveidam. Tikai katrs pats var sakārtot savu dzīvi, astrologs tikai dod ievirzes, norāda pareizākos ceļus, bet vai cilvēks šo informāciju izmantos paliek viņa paša ziņā. 
Kā jau noprotat personīgais horoskops atšķiras no avīzēs lasāmajām astroloģiskajām prognozēm dienai vai nedēļai, jo tiek sastādīts pēc cilvēka personīgajiem datiem, kamēr astroloģiskās prognozes sastādīšanai par pamatu tiek ņemts katras zīmes (auna, vērša, dvīņa utt. ) mēneša vidū dzimis nekonkrēts cilvēks. Tāpēc arī katrā avīzē horoskopi ir atšķirīgi.