Skolas filozofija

Drukāt

“Horoskopu pasaules” astroloģijas skolas filozofija un studentu vērtēšanas sistēma.

Zvaigznes ir brīvas, un mēs esam brīvi, tās mūs nespiež darīt neko tādu, ko mēs paši nevēlamies, kam iekšēji neesam gatavi. Turklāt ne tikai zvaigznes iedarbojas uz mums, bet arī mēs – uz viņām, jo esam vienas pasaules daļas mikrosoms un makrosoms, kas atrodas nepārtrauktā kustībā.

Paracels XVI gs.

img_8222

Horoskopu pasaule dibināta 1999. gadā, tajā strādājošie darbinieki ir sertificēti astrologi, LAstrA biedri. Cilvēki, kas ar astroloģiju saistīti 10, 20, cits pat 30 un vairāk gadus.

2004.gadā Horoskopu pasaule nolēma paplašināt savu darbību, izveidojot astroloģijas skolu, kas piedāvā interesentiem apmācību gan dažādos kursos (astroloģija, numeroloģija, Feng – shui, dziedniecība), gan 2 gadīgā (ar laiku 3 gadīgā) astroloģijas skolā.

Horoskopu pasaules astroloģijas skola reģistrēta IZM kā oficiāla izglītības iestāde. Šobrīd piedāvājam interesentiem 2 licenzētas mācību programmas: “Astroloģijas pamati” un “Padziļinātais kurss astroloģijā”.

Skolas filozofija – iepazīsti sevi un savus līdzcilvēkus!

Jau senajos rakstos ticis teikts: “Pazīsti savu ienaidnieku”. Un, ja nu šis ienaidnieks esam paši sev? Tāpēc, ka sevi vienkārši nepazīstam. Ar astroloģijas studiju palīdzību mums rodas iespēja iepazīt sevi, savus līdzcilvēkus, izprast dažādas likumsakarības.

Mācību procesa laikā studentiem tiek dota iespēja labāk iepazīt un izprast sevi, savus līdzcilvēkus, apkārt notiekošo, atbrīvoties no kompleksiem. Liela vērība tiek veltīta psiholoģiskām sarunām, sevis pasniegšanas, pilnveidošanas un attiecību veidošanas mākslai.

Mācības palīdz studentam izprast astroloģijas nozīmi, ietekmi uz cilvēka likteni, raksturu, ikdienas notikumiem. Students iemācās astroloģiju pielietot sadzīvē, savā profesijā, un, ja vēlas, pēc sekmīgas kursa beigšanas un eksāmenu nokārtošanas skolā un LAstrA, var izmantot astroloģiju arī profesionālos nolūkos, konsultējot klientus.

Studentu starpā valda draudzīgas attiecības, tiek apspriestas personīgās problēmas, meklēti to cēloņi, izmantojot iegūtās astroloģiskās zināšanas.

Vērtēšanas sistēma, diplomi:

Skolas programma un licenzēšanas kārtība saskaņota ar IZM un LAstrA.

Apmācību sistēma

Pasniedzēji: Juris Kauliņš – sertificēts astrologs, astronoms, fiziķis, matemātiķis, Māra Ošuroka – sertificēta astroloģe, Uldis Čakāns - setificēts astrologs un citi pieaicināti lektori.

Aicinām uz sadarbibu Latvijas pilsētu kultūras namus, dāmu klubiņus, mācību iestādes, piedāvājot astroloģisko, ezotērisko un dziedniecisko apmācību jūsu pilsētā!